A hódítás
A hódítás
Háborus
drama
action
adventure

A hódítás

Fetih 1453

2012
6.5

A monumentális filmeposz az egykor szebb napokat megélt, végső pusztulásra ítélt Konstantinápoly 1453-as ostromát dolgozza fel. A történet 627-ben kezdődik, helyszíne Medina. Abu Ajjúb al-Anszári kinyilatkoztatja, hogy Mohamed próféta szerint Konstantinápoly el fog esni egy szent sereg által, amit a szultán vezet. A történet a 15. századba ugrik. A tizenkét éves II. Mehmed trónra lép, amikor apja meghal, azonban hatalmáról letaszítják, és bátyja uralkodik. Amikor bátyja meghal, az immár 21 éves II. Mehmed kezd uralkodni. Fő feladatának tekinti Konstantinápoly visszafoglalását (ami apjának sem sikerült). Ehhez korábbi belső ellenfelét, Halil pasa nagyvezírt is igénybe veszi, akinek nagy befolyása van a janicsárok felett. Mehmed békeköveteket küld a Vatikánba, a pápához, a magyarokhoz, a lengyelekhez, a velenceiekhez. Eközben a császár, aki Konstantinápolyban él (ami keresztény város), szintén szövetségeseket keres. A szultán Gallipoliban hajóépítő üzemeket létesít, ahol nagy számú gálya készül el. Ezekkel a Fekete-tenger felőli kereskedelmet (ami a császár fennhatósága alatt áll) lehetetlenné teszik, az áthaladó hajókat elsüllyesztik. Ezzel egy időben Boğazkesen (Rumelia) várat épít, a császári fennhatóság közvetlen közelében. A császár egy legendás ágyúépítő mestert akar a szolgálatába állítani, aki azonban erre nem hajlandó. El akarják fogni és a nevelt lánya életével zsarolni, de egy török főtiszt, Hasszan kiszabadítja és magával viszi őket a szultánhoz, akinek az ágyúépítő a lányával együtt a szolgálatába áll. Egy hatalmas ágyút építenek, ami az első lövésével csak kisebb lyukat üt az áthatolhatatlannak hitt várfalon, majd az ágyú hűtésének tökéletesítésével gyorsabban tud lövéseket leadni, így a várfal egy helyen leomlik, ahol török katonák serege rohan be. A bizánci sereget felmorzsolják, a császár meghal, a város 1453. május 29-én a török szultán kezére kerül. A szultán a Hagia Szophia bazilikába menekült ortodox keresztényeket személyesen nyugtatja meg, hogy nem esik bántódásuk, visszatérhetnek otthonaikba és szabadon gyakorolhatják vallásukat.

Ajánlott